• 09120043225
  • 02133845192
  • 02133658909
  • 02133807252

آشنایی با قطعات SMD

آشنایی با قطعات SMD

انواع قطعات SMD :

1- مقاومت های SMD

2- خازن های SMD

3- خازنهای تانتالیوم SMD

4- ترانزیستورهای SMD

5- آی سی های SMD

6- FPGA های SMD

1-1- مقاومتهای SMD :

مقاومتهای SMD در چندین اندازه وجود دارند.اندازه بصورت یک کد 4 رقمی توصیف میشود.2 رقم اول طول و 2 رقم آخر عرض را نشان میدهند .

 برای مثال، سه اندازه که بیشتر استفاده میشوند بصورت زیر هستند:

 0603 یعنی 60*30 mil یا 1.6*0.8mm

 0805 یعنی 80*50 mil یا 2.0*1.25mm

 1206 یعنی 120*60 mil یا 3.2*1.6mm

نکته: دو رقم اول و دو رقم آخر را در 10 میل ضرب میکنیم

 

1-2- خازنهای  SMD :

 خازنهای SMD در مقادیر 1 پیکو فاراد تا 1 میکرو فاراد موجود هستند.اندازه

این خازنها شبیه مقاومتهای 0603 تا 1206 می باشد.اکثراً این خازنها از نوع سرامیکی هستند.

 

1-3- خازنهای تانتالیوم SMD :

 این خازنها در رنج 1 میکرو فاراد و بزرگتر موجود می باشند.

 اندازه این خازنها با حروف A تا E مشخص میشود.

 این نوع خازنها پلاریته مثبت و منفی دارند و پلاریته مثبت با نوار رنگی روی قطعه مشخص شده است.

 

1-4- ترانزیستورهای SMD :

 انواع مختلفی برای ترانزیستورهای SMD وجود دارد ولی معمول ترین اندازهبرای ترانزیستورهای سیگنال کوچک SOT-23 و SOT-223 می باشد.

 

1-5- آی سی های SMD : 

معمول ترین اندازه برای این نوع آی سی ها SO-8 و SO-14 می باشد(SOIC-8 و SOIC-14 هم گفته میشود) .

 

1-6- FPGA های SMD :

 امروزه 3 نوع بسته بندی معمول برای FPGA داریم :

 TQFP (Thin Quad Flat Pack), 100 or 144 pins.

PQFP (Plastic Quad Flat Pack), 208 or 240 pins.

 BGA (Ball-Grid Array), 256 to 1000+ pins.