• 09120043226
  • 09120043225
  • 02133839467

هزینه مونتاژ بردهای الکترونیکی DIP و SMD

هزینه مونتاژ بردهای الکترونیکی DIP و SMD

همواره در قیمت دهی و تعیین هزینه مونتاژ بردهای الکترونیکی چند پارامتر مورد بررسی قرار میگیرد:

1.تعیین نحوه ی مونتاژ که به دو گونه دستی یا ماشینی تقسیم بندی می شوند.

2.تعیین نحوه ی مونتاژ قطعات برد که به دو گونه SMD  , DIP تقسیم بندی می شوند (که خود DIP به دو گونه دستی و وان قلع یا حوضچه قلع تقسیم می گردد)

3.تعیین فوت پرینت و اندازه قطعات

4.پیچیدگی و حساسیت های برد

5.تعداد پدهای هر برد (پد یا همان نقطه ی لحیم کاری که پین نیز گفته می شود) 

با توجه به پارامترهای ذکر شده مونتاژ تعیین قیمت می گردد 

اما می توان گفت به صورت کلی بازه ی قیمت دهی برای بردهای SMD بین 20 تا 110 تومان برای هر پد و بازه ی قیمت برای بردهای DIP بین60تا 110تومان برای هر پین می باشد.

جهت اطلاع بیشتر تماس حاصل فرمایید.