• 09120043225
  • 02133845192
  • 02133658909
  • 02133807252

امکان سفارش گذاری مونتاژ بردهای الکترونیکی و تولید محصولات

امکان سفارش گذاری مونتاژ بردهای الکترونیکی و تولید محصولات

گروه الکترونیک رایا با توجه به نیاز مشتریان عزیز امکان سفارش گذاری مونتاژ بردهای الکترونیکی و محصولات الکترونیک را نیز فراهم کرده است.

همچنین این مجموعه آماده ی عقد قرارداد جهت تولید محصولات الکترونیک و مونتاژ بردهای الکترونیکی به صورت طولانی مدت و کوتاه مدت ،نیز می باشد. 

بدین صورت که امکان سفارش گذاری و تعیین تاریخ ارسال و تاریخ دریافت محصول الکترونیک با تعهدات کامل نیز وجود دارد.